Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2018

logo_neptunus.png

Op maandag 29 oktober 2018 werden de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging vastgesteld. Verder werden ook de bestuursleden en de leden van de kascommissie voor komend jaar benoemd.

Hieronder een kort verslag (met dank aan Hans Troost)

 

Opening

Frans van Aalen (vanaf nu aangeduide als voorzitter)vertelt dat de gemeente Rotterdam na lang overleg heeft ingestemd met de vervanging van alle stoelen in het stadion. De gemeente heeft daar een budget van € 251.000,- (excl. btw) voor beschikbaar.

Voorstel tot wijziging van de statuten

Voorzitter licht toe dat de oude statuten nog gebaseerd zijn op de situatie dat de sportclub een soort holding vormde met daaronder de afdelingen voetbal en honkbal/softbal. Na het vertrek van voetbal was Neptunus in feite een vereniging. De voorgestelde statuten zijn op de huidige situatie gebaseerd. Wij worden nu een vereniging met een bestuur en een financiële administratie. Voorzittervraagt of er vragen zijn over het voorstel.

Dat is niet het geval. Het voorstel is daarmee aangenomen.

Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over het voorstel.

Dat is niet het geval. Het voorstel is daarmee aangenomen.

 

Jaarrekeningen 2017 en verslagen kascommissie

Voorzitter leest de verslagen van beide kascommissies voor en vraagt de vergadering of er vragen zijn. Dat is niet het geval. De vergadering verleent het bestuur unaniem decharge voor de jaarrekeningen.

 

Voorstel tot benoeming bestuursleden

Voorzitter vraagt de vergadering instemming met het voorgestelde bestuur.

De vergadering stemt daar unaniem mee in.

 

De samenstelling van het bestuur is nu:

Ad-interimvoorzitter: Frans van Aalen

1e vicevoorzitter: Jerry van den Oever 

Secretaris: Karel van Ispelen (sport) en Hans Troost (algemeen)

Penningmeester: An Kok (sport) en Hans Troost (algemeen)

Topsport: Frans van Aalen, Jorian van Acker (tevens 2e vicevoorzitter), Geoffry Kohl en Jerry van den Oever

Breedtesport en jeugd: Karel van Ispelen

Softbal: Corine Koetsier

Wedstrijdsecretariaat: Wim Bogaard

Algemeen lid: Geoffry Kohl

Algemeen lid: Karin van Aalen

 

Voorstel tot benoeming leden kascommissies

De vergadering stemt in met het aanblijven van de huidige kascommissieleden. 

 

Direct na afloop neemt Frans van Aalen onder ruime dankzegging met een attentie en een mooie bos bloemen afscheid van Marian ten Kate die na circa 25 jaar actief te zijn geweest een stap terug doet. Zij blijft lid en is bereid behulpzaam te blijven.Contact
U zoekt direct contact?
Nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief