UPDATE: Oproep voor de Algemene Ledenvergadering van de Sportclub Neptunus

download (1).png

De vergadering wordt digitaal gehouden op maandag 7 december 2020 om 20.00 uur

 

De agenda voor de vergaderingen luidt als volgt:


1. Opening
2. Benoeming leden bestuur Sportclub Neptunus
a. Frans van Aalen treedt af als voorzitter en voorgesteld wordt hem als gewoon lid van het bestuur te benoemen. Jorian van Acker wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter.
b. Karel van Ispelen treedt af als secretaris sport en Hans Troost als secretaris algemeen. In beide functies stellen wij voor Wouter Lensselink als opvolger te benoemen.
3. Verslag bestuur m.b.t. honkbal, softbal en algemeen
4. Jaarrekening 2019 en verslag kascommissie
5. Benoeming leden kascommissie
6. Accommodatie
7. Jeugdplan & samenwerking Unicorns
8. Contributies 2021
9. Rondvraag
10. Sluiting

link hieronder

stukken tbv ALV


De vergadering zal digitaal gehouden worden. De link naar deze virtuele omgeving wordt in de week voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd via email.


Op zaterdag 28 november tussen 10.00 uur en 12.00 uur liggen de stukken behorend bij de agendapunten 3 en 4 ter inzage in de bestuurskamer van het familiestadion. Dit is uitsluitend bedoeld voor leden van Sportclub Neptunus. Bij uw bezoek is het dragen van een mondmasker verplicht.


Bestuur Sportclub Neptunus, november 2020

 

 Contact
U zoekt direct contact?
Nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief