Contributie

 2022

De contributiebedragen 2022 zijn voor leden geboren in:

2014 en jonger :€ 150.00  
2013 ... 2011 :€ 210.00  
2010 ... 2008 :€ 230.00  
2007 ... 2005 :€ 250.00  
2004 en ouder :€ 280.00  
HerenSoftball     :€ 215.00  
Dubbelleden     :€ 300.00 (honkbal + softball)
voor bedragen ná 1juni scrolt u naar het laatste deel van deze pagina.

 

--------------------

NOTA  
bedrag : €                     (zie bovenstaande tabel)
rekeningnummer : NL82 INGB 0002 078 709
ten name van : Sportclub Neptunus
onder vermelding van : contributie 2022 lidnummer: .......

--------------------
Vermelding van het lidnummer geniet de voorkeur.   
In plaats van het lidnummer volstaat ook: naam(van het lid), voornaam en geboortedatum.

Voor informatie over
- de nota
- betaling in termijnen
- contante betaling van de contributie

voor hulp bij het
- vinden van uw lidnummer
- het bepalen van het contributiebedrag

kunt u een mail sturen naar sc.neptunus@hotmail.com

Inschrijfgeld

Voordat we u bij de bond inschrijven en bondsafdracht verschuldigd zijn willen we minimaal het inschrijfgeld hebben ontvangen.
Voor jeugdleden tot 17 jaar is dit €30 en voor seniorleden vanaf 17 jaar €70.
U maakt dit bedrag over naar bovenstaande rekening onder vermelding van:
"inschrijfgeld [naam lid]". Dit inschrijfgeld wordt daarna op de contributie in mindering gebracht.
Na 1 augustus is direct de gehele (gereduceerde) contributie verschuldigd.

Uw mailadres

Teneinde discussie te vermijden over het wel of niet hebben ontvangen van de contributienota per mail, dient een lid van de vereniging zelf te zorgen voor het actueel houden van zijn/haar mailadres in de administratie van de vereniging. 
Met deze link Ledenadministratie kunt u uw nieuwe mailadres doorgeven

Lidmaatschapskaart

Na storting van uw contributie ontvangt u een lidmaatschapskaart op naam. Met deze kaart hebt u vrij toegang tot de tribune tijdens thuiswedstrijden van Neptunus in de hoofdklassecompetitie. In de contributie is ook de verplichte KNBSB-bijdrage verwerkt.

 
Betalen in termijnen

Mocht u gebruik willen maken van de (beperkte) mogelijkheid om in termijnen te betalen, dan dient u dit binnen 2wkn na ontvangst van de contributienota te regelen met de penningmeester. Uw eerste betaling wordt daarna per omgaande verwacht. Het aantal deelbetalingen is maximaal 3. De tweede en derde betaling moeten telkens binnen 30 dagen na de vorige betaling voldaan zijn.

 
Minima

Voor kinderen tot en met 17 jaar bestaat de mogelijkheid een bijdrage in de contributie te ontvangen van het JeugdFondsSport (JFS). Informatie hierover vind u in de link: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
Houd ons op de hoogte als u daarvan gebruik wil maken.
Deze bijdrage dient elk jaar opnieuw door u te worden aangevraagd.


Parkeren

In verband met ruimtegebrek kan aan uw lidmaatschap geen recht tot parkeren binnen de Stadionpoorten worden verleend. Per wedstrijd zal echter bekeken worden of er toch mogelijkheden op het terrein zijn. Ook mag er niet meer vóór de ingang van het complex of in het gras geparkeerd worden. Dit is een verordening van de politie.

 -------------- 

 

Reductieregels

top

start na ½ seizoen ( 1 jun) : contributie x 0.75                                                                   
start na zomerstop ( 1 aug) : contributie x 0.50   (geen inschrijfgeld)
start na competitie ( 1 nov) : contributie x 0.10   ('trainingslid')
- Afgerond naar eerstvolgende veelvoud van €5
- Start is datum eerste training.
- Inschrijving bij de bond en de daaraan verbonden speelgerechtigdheid
   gebeurt alleen nadat tenminste het inschrijfgeld is betaald.
- Het inschrijfgeld (€70 senioren, €30 jeugd) wordt met de contributie verrekend.

  zodat:

 2022

     
 
      
na
na
na
leden
  
 
 
  1 jun  
 1 aug  
 1 nov   
 geboren in:
  
 
 
 
 
 
 2014 en jonger
  
€ 150 
 
€ 115 
€  75 
  € 15 
 2011...2013
  
€ 210 
 
€ 160 
€ 110 
  € 25 
 2008...2010
  
€ 230 
 
€ 175 
€ 120 
  € 25 
 2005...2007
   
€ 250 
 
€ 190 
€ 130 
  € 30 
 2004 en ouder
   
€ 280 
 
€ 215 
€ 145 
  € 30 
 herensoftball
   
€ 215 
 
€ 165 
€ 110 
  € 25 
 dubbelleden
 
€ 300 
 
€ 230 
€ 155 
  € 35 

link naar contributie vorig jaar klik hier

--------

Voor informatie over de contributie kunt u zich wenden tot de penningmeester en de ledenadministratie: <SC.Neptunus@hotmail.com> .Afspraken over contributie kunnen alleen gemaakt worden met de penningmeester of de ledenadministratie. Afspraken over contributie met een coach, technische commissie of een teambegeleider zijn niet bindend.


laatste keer bewerkt op 7jan2022

Contact
U zoekt direct contact?
Nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief