Neptunus Baseball & Softball Rotterdam

Neptunus vindt het belangrijk dat iedereen zich correct gedraagt volgens de huisregels voor spelers, trainers & coaches, ouders en verzorgers, toeschouwers en scheidsrechters.

Algemene Huisregels

 • Respecteer de regels van de baseball- en softballsport
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen het honk- en softbal
 • Behandel alle deelnemers in het honk- en softbal gelijkwaardig.
 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij het honk- en softbal
 • Samen staan voor een faire beoefening van de honk- en softbalsport.
 • De contributie wordt op tijd betaald.

Huisregels spelers

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Vindt eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters. Wanneer er problemen ontstaan, bespreek dat dan na de wedstrijd, niet alleen met je eigen teamleden, maar ook met de tegenstander en scheidsrechters, en probeer er samen verbetering in te brengen.
 • Beïnvloed de scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Toon respect voor je tegenstander ook na een overwinning.
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers, maar ook de tegenstander, gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je coach, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen (bestuur, vrijwilligers, trainers, coaches, scheidsrechters en jury) die ervoor zorgen dat in honk- en softbal mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
 • We spelen in een team en er is maar één belang en dat is het teambelang! Als iedereen zich aan deze regels houdt, zullen we veel plezier met elkaar beleven.

Praktisch:

 • kom op tijd
 • zorg dat je er verzorgd uitziet in officiële Neptunus outfit
 • heb respect voor elkaar en je coaches
 • tijdens de training of wedstrijden eet je niet
 • tijdens de training of wedstrijden mag je geen sieraden dragen
 • materiaal wordt gezamenlijk gehaald en opgeruimd.
 • niemand verlaat het terrein voordat er opgeruimd is.
 • tijdens de wedstrijden sta je in het veld of in de dug-out

Huisregels trainers & coaches

 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben. Moedig hen wel aan zich optimaal in te zetten.
 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn, waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Deel, waar mogelijk, de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben eveneens voldoende speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier honk- en softballen en iets willen Ieren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 • Maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren/volwassenen.
 • Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dien je rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn.
 • Ontwikkel team respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de coach van de tegenstander.
 • Volg het advies op van een arts of fysiotherapeut bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.
 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en ontwikkeling bij kinderen. Een goed voorbeeld doet goed volgen.

Huisregels ouders en verzorgers

 • Forceer uw kind niet, wanneer het geen interesse toont, om deel te nemen aan het honk- of softbal.
 • Bedenk dat kinderen honk- en softballen voor hun plezier en niet alleen voor het plezier van anderen.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de kinderen.
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede honk- en softballer/balster. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Bedenk dat kinderen het beste Ieren door na te doen. Moedig goed spel van beide teams aan.
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens honk- en softbalactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers (trainers, begeleiders, scheidsrechters). Zij geven hun tijd en kennis om het honk- en softballen van uw kind mogelijk te maken.

Praktisch:

 • minimaal 12 uur van te voren afmelden
 • geef medische bijzonderheden aan de coaches door
 • de coaches staan open voor commentaar of kritiek, maar na de wedstrijd of training

Huisregels toeschouwers

 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan de honk- en softbalsport. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de honk- en softballers miniprofs.
 • Gedraagt u zich op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
 • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers en scheidsrechters. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of training.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld en agressie rondom wedstrijden.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Huisregels scheidsrechters

 • Zorg voor een goede kennis van de spelregels en de scheidsrechterstechnieken om optimaal leiding te kunnen geven aan het honk- en softbalspel.
 • Pas de spelregels toe die horen bij het niveau en de leeftijd van de spelers.
 • Gebruik uw kennis en gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd tijdens het honk- en softballen blijft.
 • Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is. Een goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel en hun correcte gedrag. Spreek de spelers en coach ook aan wanneer het gaat om incorrect gedrag.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed "foul play" zoals op het lichaam werpen of onnodig hard tikken, als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel handhaaft.
 • Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen leiden tot bevordering van de deelname en plezier
 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van groei en ontwikkeling van jongeren

 

zie ook de link naar het protocol grensoverschrijdend gedrag.

last update 17aug2021

 

Contact
U zoekt direct contact?
Nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief