Open brief sponsors: Renovatie Clubhouse

Geachte sponsor,

Gaarne vragen wij uw aandacht voor een project dat van de grond is gekomen met als inzet ons clubhuis een stevige opknapbeurt te geven. Dit omdat wij regelmatig geluiden hoorden, en niet alleen van onze eigen leden maar ook van bezoekers, over de ongezellige uitstraling van een belangrijke, zo niet de belangrijkste, ruimte in ons familiestadion.

Aan de basis van dit plan ligt de sloop van de oude “voetbal”tribune, waarvan veel houten delen nog in een dusdanig goede staat zijn dat het een tweede leven kan gaan leiden in de vorm van stoere tafels/stoelen/krukken in de ruimte waar wij ons ook de komende seizoenen weer veel zullen ophouden. Maar dat is niet alles. Om u een goed idee te geven van wat er zoal gedaan gaat worden treft u in deze link   enkele tekeningen aan hoe e.e.a. er zal gaan uitzien.

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer de veranderingen zijn doorgevoerd (het streven is heropening op 31 maart a.s.) dat iedereen (u, als sponsor, onze leden, en anderen, bezoekers, gasten etc.) zich als in een warm (honkbal/softbal)nest zal voelen.

kostenplaatje

Echter, aan dit plan kleeft ook een kostenplaatje. De ombouwkosten bedragen in totaal Euro 45.000,= wat wij als vereniging zelf moeten ophoesten. Van een tweetal sponsors ( United Foundation en Allfru Group B.V.) )  kregen wij al de toezegging van een bijdrage van elk Euro 7.500,= waardoor en nog Euro 30.000,= te gaan is.

Voor dat nog resterende bedrag doen wij, bij hoge uitzondering, een beroep op uw vrijgevigheid ons hierin tegemoet te komen met een vrijwillige bijdrage, waarmee u onze/uw vereniging, die dit jaar haar 75-jarig bestaan viert, met een verjaardagscadeau verblijdt.

(Verzoeken u uw bijdrage over te maken op rekeningnummer IBAN NL82 ING B 0002078709 t.n.v. Sportclub Neptunus, afd. Honkbal onder vermelding van Ombouw Clubhuis)

Ter informatie delen wij u nog mede, dat ook aan alle overige leden een verzoek is gericht om met een bijdrage dit project te steunen.

U, bij voorbaat, dankend voor uw steun verblijven wij,

Hoogachtend

 

Bestuur

NEPTUNUS Honkbal & Softbal

 

Contact
U zoekt direct contact?
Nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief