the official site of the NEPtuNUS baseball & softball club rotterdam

Curacao

AVG Protocol Neptunus

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhaaft de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

In dat kader informeren we u hier over de gegevens die van u in de ledenadministratie worden bijgehouden en waarom.

-naam, voornaam, voorletters

     (zodat u niet verward wordt met andere leden)

-geboortedatum

     (om de hoogte van de contributie te bepalen en voor eventuele KNBSB-dispensatie)

-adres, postcode, woonplaats

     (wil de KNBSB weten)

-telefoonnummers, mailadres

     (zodat de coach u kan bereiken als de training niet doorgaat en om de contributienota te sturen)

-het team waar u deel van uitmaakt

     (voor het maken van teamindelingen en welke coach uw contactgegevens krijgt)

-bondslidnummer

     (de code waaronder u bij de bond staat ingeschreven)

-inschrijfdatum, mutatiedatum

     (voor het stroomlijnen van de administratie)

-contributiebedrag en betaalde contributie

     (om te bepalen of u binnenkort wel of niet een herinneringsnota krijgt)

-rugnummer

     (om te voorkomen dat er twee identieke rugnummers tegelijk in het veld staan)

Link naar privacy statement klik hier