the official site of the NEPtuNUS baseball & softball club rotterdam

Curacao

Vertrouwenspersonen

Voor het bestuur van Neptunus Baseball & Softball Rotterdam is het uitermate belangrijk dat de vereniging voor haar leden een goede maar zeker ook veilige sfeer en omgeving biedt.

Het bestuur is zich ervan bewust dat misschien niet alle leden met een ontspannen en gerust gevoel naar de vereniging komen om te sporten. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Problemen thuis, op werk, op school of een probleem op Neptunus zelf. Deze oorzaken kunnen soms zelfs hun oorsprong hebben buiten de schuld om van de persoon die last heeft van de gevolgen. Het is goed om met iemand over problemen te praten.

Daarom heeft het bestuur besloten dit jaar twee vertrouwenspersonen aan te stellen met wie alle leden vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren. Ook is het mogelijk voor de leden om bij hen informatie in te winnen over andere instanties die kunnen helpen met het adequaat oplossen van de problemen die een prettig sportklimaat verstoren.

Voorbeelden van problemen van vertrouwelijke aard die met de vertrouwenspersonen besproken kunnen worden zijn het ondergaan of getuige zijn van:

• Seksuele intimidatie
• Pesten & Roddels
• Lichamelijke of geestelijke bedreiging of mishandeling
• Discriminatie en andere ongewenste gedragingen

Neptunus heeft 2 vertrouwenspersonen aangesteld met wie alle leden
vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren; Natalie Janse en Sybe Stuij

Afspraak maken voor een gesprek?

Als je hen wilt benaderen staat het je geheel vrij te kiezen voor één van beide personen. Jouw informatie wordt uiteraard discreet en vertrouwelijk behandeld.
Beide vertrouwenspersonen kunnen wel met elkaar overleggen over bepaalde situaties. Dat gebeurt volledig anoniem, tenzij je toestemming geeft dat dit niet hoeft. Als je een vertrouwenspersoon wilt benaderen om een afspraak te maken voor een gesprek doe je dat bij voorkeur via de e-mail. Als je direct behoefte hebt aan contact kun je ook bellen.

Waarvoor zijn vertrouwenspersonen niet bedoeld?

De vertrouwenspersoon is niet bedoeld voor problemen die de leden binnen de vereniging tegen kunnen komen als: onvrede over teamindelingen, opstellingen, scheidsrechters, functioneren van het bestuur etc. Voor dit soort issues vormen de coachstaf van het team, de Technische Commissie en het bestuur het juiste aanspreekpunt.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Voor het volledige protocol aangaande grensoverschreidend gedrag zoals dat binnen Neptunus gehanteerd wordt verwijzen we u graag naar de volgende link.

U vindt hier ook informatie over ons VOG beleid en verdere relevante bronnen inzake dit onderwerp.

Protocol Grensoverschreidend Gedrag

 

 

Natalie Janse

vertrouwenspersoon

Natalie (1975) is geboren en getogen in Rotterdam en speelt sinds 2004 softball bij Neptunus in Dames 2. In het verleden heeft ze ook geholpen met de coaching van een beeballteam. Natalie is heel enthousiast over de Roparun waar zij 10 jaar aan mee heeft gedaan, ook in organisatorisch opzicht en als bestuurslid van een Roparunteam. Natalie heeft als opleiding de HALO (Haagse Hogeschool Lichamelijke Opvoeding) gevolgd en is docent lichamelijke opvoeding, maar inmiddels 12 jaar werkzaam als Officemanager. Naast softbal houdt zij ook van tennis en snowboarden.

Sybe Stuij

vertrouwenspersoon

Sybe (1986) is sinds 1992 lid van Neptunus en heeft in al die jaren alle jeugdteams doorlopen. Momenteel is hij coach van het Softbal Dames 1 team en speelt hij zelf in het heren softbalteam.

Sybe heeft bedrijfskunde gestudeerd en werkt sinds 2013 als docent in het hoger beroepsonderwijs. In die functie houdt hij zich ook bezig met individuele coaching.